01.12.2018 – БЕТОНИРАЊЕ НА ПЛОЧА НА ЧЕДОМИР КАНТАРЏИЕВ 22

На ден 01.11.2018 се изврши бетонирање на пристапна плоча на објектот Чедомир Кантарџиев 22. Во прилог фотографии од тоа како се одвиваа работите.