02.06.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

На ден 02.06 се започна со машинско малтерисување со гипсан малтер МП75, производ на Кнауф.

Фотографии во прилог.