05.10.2019 Бетонирање на столбови и платна на подрум на Георги Димитров бр. 17Б

На ден 05.10.2019 се изврши бетонирање на столбовите и платната на подрумот и гаражата на објектот на Георги Димитров бр. 17Б. Во прилог фотографии од тоа како се одвиваа работите.