05.12.2019 Новости од објектот на ул. Георги Димитров

На ден 05.12 се бетонираше плочата на втор кат на објектот на ул. Георги Димитров.

Фотографии во прилог.