09.10.2018 – НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ ДИЧО ПЕТРОВ БР.6

На објектот Дичо Петров бр.6  во моментот се работи на поставување на кровната конструкција, се довршуваат ѕидарски работи на третиот кат и поткровјето, се изведуваат електричарски работи на вториот кат и се изведуваат работи за греењето на целиот објект.