10.09.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек е изработката на фасадата на објектот на ул.Георги Димитров.

Фотографии во прилог.