11.08.2018 – Бетонирање на плочата на поткровјето

На 11.08.2018 е бетонирана плочата на поткровјето.