12.11.2019 Новости од објектот на Чедомир Кантарџиев

Во тек се завршните работи на објектот на Чедомир Кантарџиев !