13.11.2019 БЕТОНИРАЊЕ НА ПЛОЧА И ГРЕДИ НА ПРВ КАТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

На 13.11.2019 на објектот на ул. Георги Димитров се изврши бетонирање на гредите и плочата на прв кат.

Фотографии во прилог.