14.11.2018 – Новости од објектот Дичо Петров 6

Работите на објектот Дичо Петров секој ден напредуваат. Во моментот се изведуваат следниве работи:
– На првиот и вториот кат се поставуваат еднострани ѕидни облоги од соникборд табли за звучна изолација. – – На втор кат се врши малтерисување со малтер МП75
– На трет кат и поткровје се работи на довод и одвод.