15.04.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек е изведбата на ѕидаријата на поткровје и истовремено поставување на исталациите за климатизација на објектот.

Фотографии во прилог.