16.08.2018 – Бетонирање на столбовите на поткровјето

На 16.08.2018 се бетонирани столбовите на поткровјето.