17.11.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек е крајната изработка на фасадата на објектот на ул.Георги Димитров и поставувањето на оградите.

Фотографии во прилог.