19.03.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек се ѕидарските работи и поставување на кровната покривка на објектот на ул.Георги Димитров 17Б.

Фотографии во прилог.