19.05.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек е монтажа на ПВЦ прозори и балконски врати.