19.11.2018 – Поставување на фасада на Дичо Петров 6

Поставувањето на фасадата на објектот Дичо Петров е започнато. Во процесот се користени исклучиво квалитетни материјали, стиропорот е со дебелина 10цм со што го оправдуваме сертификатот за А  класа енергетска ефикасност.

фасада1