Новата година ја започнавме со изградба на два нови станбени објекти

Новата година на дваесет семејства ја честитавме со доделување на клучеви од нивниот топол дом.