23.07.2018 – Бетонирана е плочата на третиот кат

На ден 23.07.2018 бетонирана е плочата на третиот кат, а во меѓувреме е започнато армирање на столбовите.