24.02.2020 НОВОСТИ ОД ОБЈЕКТОТ НА УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Во тек се подготовките за ѕидарските работи на објектот на ул. Георги Димитров.

Фотографии во прилог.