25.10.2018 – МАЛТЕРИСУВАЊЕ НА ПРИЗЕМЈЕТО НА ДИЧО ПЕТРОВ 6

Во тек е малтерисувањето на приземјето. Во процесот се употребува малтер МП75 производ на Кнауф.