26.09.2018 – Започнато е ѕидање на третиот кат

Ве известуваме дека е започнато ѕидањето на третиот кат на објектот на Дичо Петров бр.620180925_152624_resized