30.10.2018 – ДОВРШУВАЊЕ НА КРОВНАТА КОНСТРУКЦИЈА

На објектот Дичо Петров 6, се работи на довршување на кровната конструкција со поставување на ребраст пластифициран лим.

лим2     лим3