a

Што се топлински мостови?

Што се тоа топлински мостови? Тoплински мостови се делови од обвивката на зграда каде што има зголемени протоци на топлина. Обично настануваат на местата каде има материјали со различен коефициент на топлинска спроводливост во надворешната конструкција (пр. Бетонски столб и ѕид со тули), различна дебелина повеќе…

3

БОТЕ БОЦЕВСКИ 1Г, СКОПЈЕ

Неретко се среќаваат луѓе што не сакаат да живеат во голема зграда со многу станови, особено оние кои претходно живееле во куќа и сакаат да си го задржат интимниот стил на живеење. Градејќи зграда со само 9 станови, сметаме дека го постигнавме тоа. Изградивме модерен повеќе…

2

БАНСКО 9, СКОПЈЕ

Во денешно време на динамично секојдневие, со гужви и трчаници, секој човек тежнее да избега од градскиот метеж, но сепак да биде не е многу далеку од своето работно место и централното градско подрачје. Зарем не е идеално? Ние ви го овозможивме токму тоа. Изградивме повеќе…